Descripció del projecte

Forn de fang amb revestiment i gran aïllament  revestit de rajola artesanal