Descripció del projecte

Barbacoa de pedra de gran qualitat i resistencia.